ก.ย. 17

ยินดีต้อนรับสู่ Nongsaeng Digital Collection

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลหนองแซง

“ห้องสมุดดิจิทัลหนองแซง แหล่งจัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรของท้องถิ่น
ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลท้องถิ่นหนองแซง
ด้วยระบบสารนิเทศที่ทันสมัย เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกทุกที่ทุกเวลา”

 

ก.ย. 17

แนะนำห้องสมุดดิจิทัลหนองแซง

 

ห้องสมุดดิจิทัลหนองแซง      

                   ห้องสมุดดิจิทัลหนองแซง แหล่งรวบรวมสารนิเทศท้องถิ่นหนองแซง ที่รวบรวมสารนิเทศต่างๆที่ถูกจัดเก็บไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของโรงเรียนหนองแซงวิทยา โดยมุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ และประชาชนในท้องถิ่นเอง ได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันทรงคุณค่าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น สารนิเทศเกี่ยวกับอำเภอหนองแซง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยแบ่งเป็นเรื่องราวต่างๆ ดังต่อไปนี้

หนองแซงคอลเล็คชั่น

e-Book

คลังภาพ

แหล่งสารสนเทศ

     “ห้องสมุดดิจิทัลหนองแซง เป็นแหล่งสารนิเทศท้องถิ่นของอำเภอหนองแซง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นหนองแซง ด้วยบริการสารนิเทศโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย”

ก.ย. 14

วิถีหนองแซง ตอนที่ 1

ก.ย. 14

วิถีหนองแซง ตอนที่ 2

ก.ย. 14

วิถีหนองแซง ตอนที่ 3

ก.ย. 14

วิถีหนองแซง ตอนที่ 4

ก.ย. 13

รายงานพิเศษ: รร.หนองแซงวิทยายึดน้ำบาดาลโรงเรียน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ — พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 00:00:52 น.

หลังจากการดำเนินโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2552 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่โรงเรียนหนองแซงวิทยา หมู่ 4 ตำบล หนองควายโซ อำเภอ หนองแซง จังหวัดสระบุรี ได้เริ่มขึ้นภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่สะอาดและมีคุณภาพดี เพื่อสนับสนุให้โรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดทั่วประเทศได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค โรงเรียนหนองแซงวิทยา ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการบริหารจัดการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

Read the rest of this entry »

ก.ย. 05

ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนหนองแซง