มะม่วงมันหนองแซง

ที่มาของมะม่วงหนองแซง คือ พ่อเฒ่าทิมคนบ้านหนองน้ำสร้าง ได้ไปเยี่ยมญาติซึ่งบวชเป็นพระอยู่ในกรุงเทพฯเกือบร้อยปีที่ผ่านมาแล้วไปพักอยู่กับพระหลายวัน ได้กินมะม่วงอร่อยจึงเก็บเมล็ดไว้ เมื่อกลับบ้านได้เอาเมล็ดมะม่วง 3 เม็ดมาฝากแม่เฒ่าคำ แม่เฒ่าคำก็เอาเม็ดมะม่วงทั้งสามปลูกไว้ข้างยุ้งข้าวที่บ้านหนองน้ำสร้าง  โดยไม่รู้ว่าเป็นเม็ดมะม่วงอะไร พอมะม่วงโตมีลูกออกมาในระยะใกล้เคียงกันทั้ง3 ต้น ก็ปรากฏว่าต้นหนึ่งผลโตมาก  คือมะม่วงหัวช้าง อีกต้นหนึ่งผลใหญ่เวลาสุกผิวส่วนทางหัวสีแดงจัด เรียกตลับนาค สำหรับต้นที่เหลือคือมะม่วงมัน เพราะรสชาติเวลากินเข้าไปแล้ว “มัน” ผิดแปลกไปจากมะม่วงต้นอื่นๆ ไม่ว่าจะกินตอนไหน มันจะไม่เปรี้ยว เจ้าของเลยตั้งชื่อว่า ”มะม่วงมัน” จากนั้นเพื่อนบ้านก็ขอพันธุ์ไปปลูก ต้นมะม่วงก็ค่อยๆแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ ปัจจุบัน อำเภอหนองแซง ชาวบ้านปลูกมะม่วงกันทุกครัวเรือน บ้างก็ปลูกเป็นอาชีพ ทำรายได้ปีๆหนึ่งหลายหมื่นบาท มะม่วงมันนี้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศว่า “มะม่วงมันหนองแซง” การขยายพันธ์มะม่วงหนองแซงใช้ได้ทั้งตอน ติดตา ทาบกิ่งตลอดจนเพราะเมล็ด ปลูกที่ไหนก็ได้แต่รสชาติมักกลาย ไม่อร่อยเหมือนปลูกที่หนองแซง

ลักษณะเด่นของมะม่วงมัน

ผลมะม่วงมันหนองแซง จะมีคล้ายมะม่วงอกร่อง จะมีผลคล้ายมะม่วงอกร่อง และคล้ายมะม่วงแก้ว ผลมีขนาดย่อมๆ ผิวสีเขียวนวลเกลี้ยงรสชาดของมะม่วงมันหนองแซงจะหวานกรอบไม่มีรสเปรี้ยว ทานได้ตั้งแต่ผลมะม่วงยังมีขนาดเล็ก

 

ที่มารูปภาพ: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี