แหล่งสารสนเทศ

จังหวัดสระบุรี

เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแซง นำเสนอข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และรับเรื่องราวร้องเรียนของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาตำบล พร้อมข่าวสารที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ ThaiTambon นำเสนอเกี่ยวกับรายชื่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  พร้อมข้อมูลรายละเอียดสินค้า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  เว็บไซต์ ThaiTambon นำเสนอเกี่ยวกับรายชื่อกลุ่มอาชีพ และข้อมูลกลุ่มอาชีพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ด้านการศึกษา

เว็บไซต์ ราชบัณฑิตยสถาน ให้บริการ ฐานข้อมูลงานวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรม ศัพท์บัญญัติวิชาการ อัขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย คลังความรู้ สิ่งพิมพ์ และข่าวความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้บริการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 1 – 36, หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้, หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก, หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ, โครงการพระราชดำริ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

เว็บไซต์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 รวมคลังคำศัพท์บัญญัติสาขาต่างๆ ของราชบัณฑิตทั้งหมด พจนานุกรมกรมราชบัณฑิยสถาน และฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น อักขรานุกรม สารานุกรม อนุกรมวิธาน เป็นต้น
 เว็บไซต์ วิชาการ.คอม รวบรวมคลังความรู้เกี่ยวกับ บทเรียน บทความ โครงงาน บทเรียนออนไลน์ คลังข้อสอบ ทุนการศึกษา ผลงานครู และอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ด้านเศรษฐกิจ

 เว็บไซต์ เศรษฐกิจแบบพอเพียง นำเสนอเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ฯ แต่ละภาค วีดีโอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ประมวลภาพครองราชย์ฯ และสาระน่ารู้ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  นำเสนอเกี่ยวกับ ความเป็นมา AEC, ความเป็นมา AEC, AEC BLUPRINT, กฏบัตรอาเซียน, คู่มือ AEC และข่าวเกี่ยวกับ AEC