↑ Return to วัด

วัดอู่ตะเภา

วัดอู่ตะเภาเดิมชื่อ “วัดอู่สำเภาทอง” ตั้งอยู่เลขที่1 บ้านหนองอู่สำเภา หมู่6 ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เป็นวัดเก่าแก่มีอายุ 100 ปี สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2431  โดยพระอุปัชฌาย์ตัน คนโธ เป็นผู้นำในการก่อสร้าง

ก่อนสร้างวัดอู่ตะเภานี้ ผู้คนพากันไปทำบุญที่วัดบ้านบกใหญ่ซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร แต่เนื่องจากวัดบ้านบกใหญ่มีบ้านเรือนราษฎรล้อมรอบหนาแน่น ไม่เงียบสงบ พระอุชฌาย์ตัน คนโธ จึงได้ย้ายมาสร้างวัดใหม่ คือ วัดอู่ตะเภาปัจจุบัน และวัดบ้านบกใหญ่จึงเป็นวัดร้างไป

อาคารเสนาสนะต่างๆ

วัดอู่ตะเภามีสิ่งบ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดไม่มากนัก มีแต่อุโบสถ ขนาดกว้าง 5 เมตร ผนังก่ออิฐถือปูน มีประตูเข้าด้านทิศตะวันออกด้านเดียว 1 ช่อง หน้าต่างด้านเหนือ 2 ช่อง หลังคามุงด้วยกระเบื้องมีเพิงต่อด้านทิศตะวันออก ไม่มีช่อฟ้า ใบระกาหรือหางหงส์ การก่อสร้างเรียบง่ายไม่มีลวดลายวิจิตรพิสดารแต่อย่างใด เพราะเป็นช่างชาวบ้านที่ช่วยกันตามศรัทธา มีกำแพงแก้วล้อมรอบ อุโบสถหลังนี้ตามจารึกที่ผนังบอกว่า ปฏิสังขรณ์เมื่อพ.ศ.2468 แสดงว่าอายุการก่อสร้างจริงคงพร้อมกับการตั้งวัดนี้ ส่วนเจดีย์ด้านหน้าอุโบสถสร้างขั้นภายหลังเมื่อพ.ศ.2474 โดยพระอุปัชฌาย์ตัน คนโธ เป็นผู้ดำริและนำในการก่อสร้าง

ธรรมาสน์       ทำด้วยไม้สักที่มีลวดลายฉลุประดับเป็นลายเทพนม ลายเครือดอกพุดตาน อายุคงไม่น้อยกว่า 50 ปี

พระพุทธรูป     ประจำวัดอู่ตะเภาเดิมมีมาก ในปัจจุบันเหลืออยู่ไม่กี่องค์เพราะถูกขโมยไปเป็นจำนวนมาก

วัตถุมงคลของพระอุปัชฌาย์ตัน คนโธ

พระอุปัชฌาย์ตันท่านเป็นผู้มีลูกศิษย์มากมาย ในสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ในเขตสระบุรี อยุธยาจะนิมนต์ท่านให้เป็นอุปัชฌาย์ทั้งนั้น ท่านใช้ม้าเป็นพาหนะเดินทางไปบวชนาคและด้วยบุคลิกสันทัดล่ำสันของท่านประกอบกับคุณความดีที่สร้างไว้มาก จึงเป็นที่ยำเกรงแก่คนทั่วไป

หลวงพ่อท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้เพียง 3 รุ่น เท่านั้น โดยอาจารย์ปั้นซึ่งเป็นคู่สวดเป็นผู้สร้างให้หลวงพ่อปลุกเสก

รุ่นที่ 1 เป็นพระเนื้อปรอทผสมกับทองแดงองค์เล็กๆ รูปพระประธาน

รุ่นที่ 2 เป็นพระปิดตา เนื้อเมฆพัด และเนื้อปรอทผสมทองแดง

รุ่นที่ 3 เป็นเนื้อผง แต่ท่านยังไม่ปลุกเสกเพราะมรณภาพก่อน

พระของท่านขณะนี้ บรรดานักเลงพระต่างก็เสาะแสวงหาแต่ก็ต้องผิดหวัง ถ้าใครมีต่างก็หวงแหนแม้แต่ขอดูยังยาก ผู้ที่ใช้พระของท่านต่างทราบดีถึงพุทธคุณว่ามีอานุภาพเพียงใด

อุโบสถ วัดอู่ตะเภา

หอสวดมนต์ วัดอู่ตะเภา

ที่มารูปภาพ: คณะสงฆ์อำเภอหนองแซง